10. Juni 2023
Kontakt:
 

Procedureadvokater 

Vesterbrogade 32

1620 København V


Tlf.:  +45 33 43 70 00

Fax: +45 33 43 70 01
E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Specialepris

 

Foreningen af Procedureadvokaten etablerede i begyndelsen af år 2022 en specialepris. Det er nu tid til at ansøge om den årlige pris, der vil blive delt ud den 6. oktober 2022.

Hvorfor:
Formålet med prisen er bl.a. at styrke hhv. interessen for procesret og procedure hos de studerende og kontakten til relevante fagpersoner på universiteterne samt mere generelt at sætte fokus på og dermed også skabe interesse for vores forening og vores speciale.
I forhold til den enkelte prisvinder er prisen naturligvis udtryk for en anerkendelse af høj faglighed mv. i specialet/prisopgaven.

Hvem kan søge:
Jurastuderende på universitet, der har modtaget karakteren 10 eller 12 i det igangværende kalenderår for et speciale inden for et civilprocesretligt emne.

Frister:
Ansøgningsfristen er den 1. september hvert år. Den første gang er den 1. september 2022.
Vinderen af prisen vil få svar senest den 1. oktober 2022.
Ansøgere bør allerede på ansøgningstidspunktet notere sig, at foreningen afholder et arrangement i Køge den 6. og 7. oktober 2022. Det forventes, at vindere kan deltage i arrangementet, samt at vinderen vil holde et kort oplæg om sit speciale til foreningens medlemmer.

Hvad kan man vinde:
Prisen er på 20.000 kr. Prisvinderen skal ved prisoverrækkelsen give en kortere redegørelse for sit speciale.

Hvem bestemmer:
Foreningen af Procedureadvokater har ca. 330 medlemmer, der alle har en særlig interesse i procedure og procesret.
Der er nedsat et bedømmelsesudvalg, der består af fageksperter fra universiteterne og specialister fra foreningens bestyrelse. Udvalget vil bedømme de modtagne ansøgninger.
Ved tildelingen vil der blive lagt afgørende vægt på, om specialet på en juridisk og sproglig overbevisende måde udfylder et væsentligt videnshul om civilprocesretlige problemstillinger af væsentlig praktisk relevans for danske advokater.

Hvordan søger man:
Har du modtaget karakteren 10 eller 12 i det igangværende kalenderår for et speciale indenfor et civilprocesretligt emne, så kan du søge. Ansøgningen skal sendes til foreningens sekretariat på mail til dlo@danskeadvokater.dk senest den 1. september 2022.

Mailen skal indeholde følgende:

  • speciale
  • summary, og
  • dokumentation for karakter.
Prisen er forankret i en Forretningsorden, der kan blive tilsendt ved henvendelse til sekretariatet att. Danielle Løw dlo@danskeadvokater.dk.

Se vinder af prisen 2022


Sidste nyt

   
Den årlige generalforsamling vil i 2023 blive afholdt den 4. maj 2023 på Holckenhavn Slot i Nyborg. Læs mere her.
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2022 uddelt til Victoria, der har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmelighed
Der blev den 6. maj 2021 afholdt generalforsamling i Foreningen af Procedureadvokater. Generalforsamlingen blev som følge af Covid 19 afholdt skriftli
Foreningen af Procedureadvokater afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 28. maj 2020. I lyset af COVID blev generalforsamlingen gennemført på s